Márton-nap

November 11-én osztálykeretben ünnepelték meg diákjaink a Márton napot.

Tours-i Szent Márton ünnepnapjához, november 11-hez számos népszokás, néphit kapcsolódik Magyarországon. A Márton-napi népszokások egyrészt az év végéhez, a mezőgazdasági munkák befejeződéséhez, illetve az advent közeledtéhez kötődnek, másrészt ahhoz a legendához, amely szerint Szent Márton egy libaólban próbált elrejtőzni, amikor püspökké akarták megválasztani, de a ludak elárulták gágogásukkal.

Első osztályosaink először egy videót néztek meg Szent Márton történetéről, majd ezt követően kézműves foglalkozásra került sor, ahol különböző libákkal kapcsolatos munkák közül választhattak a gyerekek. A kézműveskedés után libás mondókákat, illetve dalokat elevenítettek fel. 

A 3. osztályosok november 11-én, csütörtökön és 12-én, pénteken, napközis foglalkozás keretében beszélgettek az ünnephez kapcsolódó szokásokról, valamint versikét is tanultak, ludat is színeztek.