EFOP-4.1.2-17-2017-00076

A Dunaújvárosi Tankerületi Központ 2017.10.01-én indult projektje a Széchenyi 2020 program keretében 776,5 millió forint európai uniós támogatás segítségével valósul meg. A „Cecei Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése” (EFOP-4.1.2-17-2017-00076) című projekt célja a köznevelési intézményrendszerben a nevelési-oktatási feladatellátás minőségének biztosítása.

A köznevelési intézményrendszer fejlesztésének elsődleges célja, hogy az egész ország területén lehetőleg azonos tanulási környezetet biztosítva, minőségi oktatásban, értékközvetítő, támogató nevelésben részesüljenek a tanulók.

Az ellátandó tanulói létszámnak megfelelő számú, korszerűen felszerelt tantermek, továbbá szaktantermek (nyelvi labor, informatika terem és természettudományos szaktanterem) kialakítására kerül sor. Megtörténik az iskolai könyvtár belső felújítása és a könyvtár használatához szükséges bútorok beszerzése. Az intézményhez tartozó kis tornaterem átalakításával hozunk létre egy olyan helyiséget, amely alkalmassá válik az alapfokú művészetoktatás, illetve a tehetséggondozás feladatainak ellátására. Az új terem alkalmassá válik előadások, rendezvények, koncertek megrendezésére.

A mindennapos testneveléshez szükséges terek, közösségi terek kialakítása és eszközökkel való ellátása az intézmény sport programja is indokolja, továbbá a tornateremhez kapcsolódó öltöző helyiségeket, vizesblokkot, orvosi szobát és szertárt magába foglaló kiszolgálóhelyiségeket is szükséges kiépíteni.

Az intézmény játszóudvarán szükségessé vált játszóeszközök, utcabútorok beszerzése, így egy színvonalas és biztonságos udvar kialakítás történik meg. A diákok több mint 50%-a kerékpárral közlekedik az intézménybe, ezért szükséges a mai kornak megfelelő, fedett kerékpár tároló kialakítása minimum 120 férőhellyel.

A projekt során internet hálózat bővítés történik, mellyel biztosítható az infokommunikációs akadálymentesítés. Az infrastrukturális akadálymentesítés kialakítása során figyelembe vesszük a mozgássérült, illetve érzékszervi fogyatékkal élő diákok igényeit.

Az épület nyílászáróinak cseréje fokozottan indokolt. Az épület elektromos energia felhasználását a tetőre elhelyezett napelemek telepítésével tesszük környezettudatossá és korszerűbbé. Az intézmény ökoiskolaként működik, amelynek szakmai programjába illeszkedik ez a fejlesztés. Az épületben elavult világítási rendszer és elektromos hálózat működik, szükséges a teljes hálózat cseréje energiatakarékossági illetve a diákok egészségvédelmének szempontjából is.

A projekt megvalósítási időszaka: 2017. október 1. – 2022. december 31.

További információk:

Dunaújvárosi Tankerületi Központ

Cím: 2400 Dunaújváros, Táncsics M. út 1/A.

Telefon: +36 25 795 213

E-mail: dunaujvaros@kk.gov.hu