Határtalanul kirándulás. Erdély, Partium, 2019-20.

Nyergelj, fordulj! című pályázat megvalósítása Erdélyben, Partiumban

A projekt legfontosabb eredményei, tapasztalatai

A kirándulásunk útvonala a Partium és az Erdélyi medence olyan településeit érintette, amelyek fontos szerepet játszottak az 1848-49-es szabadságharc során. Az előkészítő szakaszban a diákok előkészítő órákon vettek részt, ahol információkat kaptak Erdély földrajzáról, történelméről, művészetéről. A tanulmányi kirándulás során az előkészítő szakaszban megismert útvonalat jártuk végig, a már meglévő ismereteik mellé személyes tapasztalatokat szerezhettek a résztvevők. Fényképeket, videó felvételeket készítettek a megismert településekről, helyszínekről, eseményekről. Az értékelő szakaszban a gyerekek által készített fényképek és szóbeli beszámolók tették személyessé a bemutatást. Az értékelő szakasz rendezvényei jó visszacsatolást nyújtottak.

Tematikus útvonal

A kirándulás tematikája szerint diákjainkkal az útvonal településeinek olyan helyszíneit, emlékhelyeit kerestük fel, amelyek az 1848-49-es forr. és szabadságharc eseményeihez kötődnek. Nagyvárad: Szacsvay Imre szobor, Körösfő: Vasvári Pál emlékoszlop, Kolozsvár: Fő tér, Tordai hasadék, Nagyenyed: Bethlen Gábor Kollégium, Déva: vár, Arad: Vesztőhely.

Előkészítő foglalkozás

A határon túl élő magyarság létszáma a Partiumban illetve az utazás során felkeresett településeken. A körutazás állomásainak földrajzi elhelyezkedése. A felkeresett települések magyarságának története, kapcsolódása utazásunk témájához, a ’48-as eseményekhez. Az területen élő magyarság néprajzi jellemzői, népviselete, népdalai, népművészetének jellemzői. A tanulmányi kirándulás részletes programja. Az egyes napokon felkeresett települések, ottani tevékenységeink, a tanulók feladatai.

A tanulmányi kirándulás rövid bemutatása

1. nap

Indulás Cecéről 400–kor, az alapi tagiskola diákjait az általános iskola előtt vettük fel. A délelőtt folyamán megérkeztünk első állomásunkra, Nagyszalontára. Itt felkerestük Arany János emlékházat, (szülőházát), tiszteletünket tettük Bethlen Gábor szobránál és a híres Csonka toronyba látogattunk.

Délután érkeztünk meg Nagyváradra meglátogattuk a püspöki palotát, ahol a Szent László hermáját őrzik, a Kanonok-soron keresztül jutottunk el a székesegyházba. Ezután sétáltunk a Körös-parton, felkerestük Szacsvay Imre szobrát. Jártunk az Ady szobornál, a sétáló utcában a Líceumnál, és fotókat készítettünk a Holnap szoborcsoportnál. A főtéren zártuk a napi programot, majd elfoglaltuk a szállást és vacsoráztunk.

2. nap

Délelőtt a Királyhágón keresztül Körösfő felé vettük az utunkat, az ottani megállónál megnéztük a református erődtemplomot és szalagot kötöttünk Vasvári Pál kopjafájánál. megismerhették a gyerekek Vasvári szerepét a 48-as szabadságharcban. Kolozsvárra érkezve megnéztük Mátyás király szülőházát, majd a Szent Mihály templomot és az ott található Mátyás szobrot.

Délután a Tordai sóbányában néztük meg a bányászati kiállítást, azután a bátrabbak a lépcsőkön keresztül lementek a bánya mélyére. Ezután a festői szépségű Tordai-hasadékhoz mentünk, melyben sok Szent László legendát ismertünk meg. Kőpénzeket gyűjtöttünk a patak partján. Később Torockóra érkeztünk, ahol először elfoglaltuk a szállást, majd sétára indultunk a település főterére, gyönyörű kilátás nyílt a Székely-kőre, valamint az Ordas-sziklára.

3. nap

Délelőtt Nagyenyedre látogattunk megnéztük a Bethlen Gábor Kollégiumot, a várat, szalagot helyeztünk el az épületben, ahol éppen érettségi zajlott így sajnos belülről nem tudtuk megtekinteni. Azután Gyulafehérvárra az egykori erdélyi fejedelmek központjába látogattunk, itt a székesegyházban a Hunyadi síroknál helyeztünk el szalagot, majd körbe sétáltuk a várat, megismerkedtünk a történetével.

Délután a Hunyadiak ősi birtokán, Vajdahunyadon tettük tiszteletünket, megnéztük a várat, melyben szebbnél-szebb lovagkori kiállítások találhatók. Megismertük a kút legendáját. Sétálhattunk azokban a termekben, melyekben egykor Hunyadi János és Mátyás király. Utána Déva várához mentünk, itt sajnos csak a vár történetét foglaltuk össze, hiszen a vár a felújítás miatt nem látogatható. A szállásunk Csernakeresztúron volt, ahol a helyi gyerekekkel játszottak labdarúgó mérkőzést a cecei és alapi gyerekek.

4. nap

Délelőtt a Dévai korházba kellett szállítani egy sérült tanulót, így már késve indultunk Aradra, ahol a Vesztőhelyen az aradi erőd közelében található, a 13 vértanúnak állított obeliszket koszorúztuk meg. Megismertük a szabadságharc lezárulásának történetét, és itt zártuk a kirándulást is. Hazafelé vettük az irányt, este 1800-kor értünk Cecére.

Hasonló életkorú külhoni magyar csoporttal közös tevékenység

A csernakeresztúri helyi iskola tanulóival késő délután egy közös labdarúgó mérkőzést játszottak a gyerekek. Előtte közös sétát tettek a faluban.

Értékelő óra

Az értékelő óra elején röviden összefoglaltuk a projekt célját, útitervét, majd a gyerekek által a kiránduláson készített fényképekből tartottunk bemutatót azoknak a diákoknak, akik nem vettek részt a kiránduláson, illetve a megjelent érdeklődőknek. A kirándulás útvonalát követve minden helyszín, esemény felidézésre került. A diákok a képekhez kapcsolódóan személyes élményeiket mesélték el. Minden állomáshelyet a gyerekek mutattak be, kiemelve a legérdekesebb dolgokat.

Témanap

Június 4-én az iskola aulájában kiállítást rendeztünk a Trianoni békeszerződés korabeli plakátjainak másolataiból, és megemlékeztünk a békeszerződés évfordulójára.

Képek

1. nap (Nagyszalonta – Nagyvárad)

2. nap (Körösfő – Kolozsvár – Torda – Torockó)

3. nap (Nagyenyed – Gyulafehérvár – Vajdahunyad – Déva)

4. nap (Arad)

Előkészítő óra

Értékelő óra