Kódolás hete

EUROPEAN CODE WEEK / 2021. október 9-24./

2021. október 9. és 24. között került megszervezésre a kilencedik  Code Week. Az európai programozási hét egy alulról szerveződő kezdeményezés, amelynek célja a programozás és a digitális jártasság szórakoztató és érdekes módon történő bemutatása. A programban idén több mint ezer eseménnyel szerepeltek hazai iskolák és egyéb szervezetek.

Az Európai Kódolás Hetén két programmal iratkoztunk fel Magyarország térképére. Ennek keretében padlórobotokkal ügyesedtünk. Kapcsolódtunk a környezetismeret és az olvasás órákhoz is, hiszen állatokkal kapcsolatos találós kérdéseket kellett megfejteni, majd a robotot előbb a szókártyához, utána az állat képéhez kellett vezetni. Matematika órákon, fejlesztő foglalkozásokon táblajátékokkal és logikai játékokkal ismerkedtünk, pixeles képeket alkottunk. Felfedeztük a koordináta rendszert, melyben apró állatkák képét kellett a megfelelő helyre irányítani. 

Felsőbb évfolyamos tanulóinkkal megismerkedtünk a ScottieGo nevű hibridjátékkal is. Az informatika órákon a Beep nevű űrlényt kellett hazavezetni a blokkprogramozás segítségével, majd online játszható logikai feladványokat kellett teljesíteni a gyerekeknek.