Kollégáink a 2022-2023. tanévben

Csajtainé Szabó Ágnes

felsős munkaközösség-vezető

kémia szakos általános iskolai tanár
biológia szakos általános iskolai tanár

Erdősné Pordán Petra

egészségtantanár
testnevelés szakos tanár

Ferenczi Roland

magyar nyelv és irodalom szakos általános iskolai tanár
történelem szakos általános iskolai tanár

Ferencziné Fülöp Cecília

magyar nyelv és irodalom szakos tanár
informatikus könyvtáros
okleveles informatikatanár
okleveles magyartanár

Fülöpné Móré Boglárka

általános iskolai tanító ember és társadalom műveltségi területen és angol nyelv műveltségi területen

Horváth Ágnes

általános iskolai tanító ember és társadalom műveltségi területen

Horváthné Horváth Irén

általános iskolai tanító természetismeret műveltségi területtel

Kaczné Lajtos Judit

alsós munkaközösség-vezető

óvodapedagógus
általános iskolai tanító

Király László

történelem szakos általános iskolai tanár
földrajz szakos általános iskolai tanár
szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető

Koronczai Edit

intézményvezető

műszaki szakoktató
okleveles magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár
katolikus hit és erkölcsoktató pedagógus
szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető

Markovitsné Jávorházy Kata

fizika és matematika szakos tanár
szakvizsgázott pedagógus, fejlesztőtanári

Németh Mónika

általános iskolai tanító magyar nyelv és irodalom műveltségi területen

Ollmann Judit

intézményvezető-helyettes

általános iskolai tanító magyar nyelv és irodalom műveltségi területen
gyógypedagógus tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon
az inkluzív nevelés okleveles tanára
szakvizsgázott pedagógus gyógypedagógiai szakterületen
szakértő

Ráczné Pincési Julianna

általános iskolai orosz szakos tanár
általános iskolai történelem szakos tanár
általános iskolai angol nyelvtanár
szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető

Sohárné Bali Mária

diákönkormányzat patronáló tanára

általános iskolai tanító
szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető

Szabóné Várady Katalin

általános iskolai tanító gyógytestnevelés szakkollégiumi képzéssel
általános iskolai tanító testnevelés szakkollégiumi képzéssel
óvodapedagógus
szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető
szakértő

Szalai Lászlóné

általános iskolai tanító
gyógytestnevelő
általános iskolai tanító angol műveltségi területen
általános iskolai tanító matematika műveltségi területen
az inkluzív nevelés okleveles tanára
szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető
szakértő

Szűcsné Takács Ilona

általános iskolai tanító könyvtár szakkollégiumi képzéssel
általános iskolai tanító magyar nyelv és irodalom műveltségi területen

Tanka Csaba

napközis nevelő

főiskolai diploma, személyügyi szervező

Tornócziné Bondor Csilla

általános iskolai tanító ének-zene műveltségi területen
rajz szakos tanár
iskolai szociális munkás

Vonya Kornél

testnevelő-edző

Tartósan távol lévő kollégák

Bögyösné Boros Lilla

általános iskolai tanító magyar nyelv és irodalom műveltségi területen

Királyné Fábián Enikő

általános iskolai tanító testnevelés műveltségi területen

Varga Gábor

történelem szakos általános iskolai tanár

földrajz szakos általános iskolai tanár

Nyugdíjas kollégák

Asbóth Lászlóné

általános iskolai pedagógiai tanár matematika szakos általános iskolai tanár

Borostyán Istvánné

általános iskolai tanító népművelés szakkollégiumi képzéssel
gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár

Nyikosné Domján Mária Valéria

orosz nyelv szakos általános iskolai tanár
történelem szakos általános iskolai tanár

Iskolatitkár

Farkas Márta

gazdasági mérnök
mérlegképes könyvelő mezőgazdasági szakon

Technikai dolgozók

Albert-Ledneczki Mónika

takarító
gimnáziumi érettségi

Farkasné Németh Franciska

takarító

Raffael István

karbantartó, szobafestő-mázoló

Raffaelné Tóth Csilla

takarító
gyorsétkeztetési vendéglátó

Sebestyén Krisztina

takarító
élelmiszer- és vegyiáru kereskedő

Iskolaőr

Horváth Sándor

Gyermekétterem személyzete

Nagy Ágnes

Szalai Zsuzsanna