Október 4. – Állatok világnapja

Október 4-e a Cecei Általános Iskola diákjai és pedagógusai számára is az állatok világnapja jegyében telt.

Az alsó tagozaton már az előző hetekben megkezdődtek az előkészületek: az osztályfőnökök minden osztályban megszavaztatták diákjaikkal az „osztály kabalaállatát”. A tanulók a kutya, macska, bagoly, éti csiga, béka, pillangó, hal, nyúl állatok közül választhattak. A szavazás a következő eredménnyel zárult: az

  • 1.a osztály a kutyát,
  • az 1.b és 2.a osztályok a halat,
  • a 2.b és 3.a osztályok a cicát választották kedvenc állatuknak
  •  a 3.b és a 4. osztály választása szintén a kutyára esett.

Ezután megkezdődött a munka kreatív része, hiszen minden osztály számára könyvjelzőket készítettem a választott állatukról. Eközben az osztályfőnökök elkezdtek minél több információt, érdekességet összegyűjteni az osztályuk állatáról, verseket, meséket kerestek. Hosszas előkészületek után elérkezett a várva várt nap: október 4-e, az állatok világnapja. A délelőtt első programja a tornateremben várta az első és második évfolyamosokat: Vonya Kornél kollégánk vezényletével különböző állatok – pók, róka, béka, nyúl – bőrébe bújhattak bele a gyerekek az utánzójárásokon keresztül. Nem csupán a megszokott módon kellett a feladatokat végrehajtani, különböző nehezítések – pókjárás pacsival, talppacsi, sánta róka – tették még izgalmasabbá azokat. Mindeközben a harmadik és negyedik évfolyam diákjainak művészi vénájukra volt szükségük az aulában: Tornócziné Bondor Csilla kolléganőnk segítségével állatos énekeket dalolhattak el közösen – például az „Én elmentem a vásárra”, vagy a „Száz liba egy sorban” kezdetű dalokat.

A délelőtt további részében felcserélődtek a programok: az első és második évfolyam énekelt az emeleti folyosón, a harmadik, negyedik évfolyam pedig a toranteremben, utánzó járásokban mérethetett meg egymással.

A felső tagozatosok állati totót tölthettek ki, mely nem csupán egy izgalmas, informatív program volt számukra, de egy verseny is, hiszen osztályszinten a képzeletbeli dobogó mindhárom fokára felállhatott a három legjobban teljesítő diák, jutalmuk pedig 1-1 könyvjelző volt.

Természetesen a nap a tanórákon is a világnap jegyében telt, a kollégákkal igyekeztünk minden tantárgyba becsempészni az állatokat, s ebben a témában megoldani feladatokat, valamint a kézműves foglalkozások során is az állatok voltak a fő téma, hogy a faliújság is a világnap színeiben pompázhasson.

A felső tagozaton is hasonló volt a menetrend, irodalom órákon állatos szövegértést, matematika órákon állatos fejtörőket, képrejtvényeket oldottak meg a diákok. Angol órán hobbi állatokról beszélgettek, s igyekeztek minél több állatos kifejezést, a témához illő szót megismerni, megtanulni. Testnevelés órákon ők is utánzómozgásokat gyakorolhattak, rajz órákon pedig barlangrajzokat ismerhettek meg, elemezhettek, sőt, készíthettek is.

A nap folyamán helyet kapott az aulában egy paraván, – melyet egy felsős kollega készített- melyen a kontinensek, s az ott élő állatok szerepeltek, ennek segítségével pedig megismerhettünk számos állatfajt, rengeteg információt megtudhattunk róluk, ezzel is bővítve ismereteinket a távolabbi, talán kevésbé ismert vidékekről is.

A nap végén megosztottuk egymással élményeinket, tapasztalatainkat.

Úgy gondolom, egy nagyon tanulságos, izgalmas napot tudhatunk magunk mögött. A gyerekek ismét játszva tanulhattak, informálódhattak, s megismerhették miért is olyan fontos az állatok szeretete és védelme.

A nap során zajló feladatokkal a fő célunk a gyerekek ismeretszerzési és feldolgozási képességeinek kialakítása, fejlesztése, a sokoldalú információ gyűjtés, valamint ezek megfelelő időben és módon történő felhasználása, a mozgáskultúra, kézügyesség, szövegelemzési képesség, valamint a szóbeli és írásbeli kifejezőképesség fejlesztése, a felelős állattartási tudat kialakítása voltak. Szerettük volna, hogy a gyermekekben megfogalmazódik egy saját vélemény a témával kapcsolatban, ezt indokolni, magyarázni tudják, s képesek különbséget tenni a tények és a vélemények között. Lehetőségük volt megismerni a folyamatosság és a változás szerepét, fejlődhetett közösségi érzésük, együttműködési és befogadási készségük, esztétikai érzékük, mozgásuk, valamint vizuális és auditív érzékelésük.

A világnap, melyet Assisi Szent Ferenc ünnepeként tartanak számon, s eredetileg a vadon élő állatok védelmére figyelmeztetett, elérte célját: a gyerekek megismerték a felelős állattartás feltételeit, körülményeit, fejlesztették problémamegoldó gondolkodásukat, együttműködési készségeiket és empátiájukat, mindezt a lehető legtöbb érzékelési csatornán keresztül, tantárgyi integrációban.

Véleményem szerint a mai világban különösen fontos a gyerekek fent említett képességeinek fejlesztése, az empátia kialakítása, s a világ, valamint a benne rejlő problémák megismertetése, hiszen ez nagyban hozzájárul majd ahhoz, hogy felnőtt korukban is a szemük előtt lebegjen az az értékrend, mely egy hosszútávon fenntartható, egy jobb világhoz szükséges.

Köszönöm szépen mindenki munkáját, aki hozzájárult ahhoz, hogy ez a nap ilyen színvonalas és sikeres legyen. Bízom benne, hogy a jövőben rengeteg hasonlóan izgalmas és hasznos napot tudunk majd szervezni közösen.