Pénz7 a felső tagozaton

Március második hetében iskolánk is csatlakozott az országosan meghirdetett Pénz7 elnevezésű programhoz. Tanórai keretek között igyekeztünk minél több tantárgyban és minden évfolyamon bővíteni a tanulók pénzzel kapcsolatos ismereteit.

A pénzügyi és vállalkozói témahét célja, hogy minél fiatalabb korban felhívja a figyelmet a pénzügyi tudatosságra, a pénzügyi kultúra fejlesztésének fontosságára, a vállalkozói kedv megteremtésének, az üzleti ismeretek megalapozásának lehetőségére, a pénzügyi ismeretek mellett helyt adjon a vállalkozói kompetenciafejlesztés, és a vállalkozói ismeretek bevezetésére az iskolákban. A gyerekek játékos, a megszokott keretektől kicsit eltérő formában ismerkedhettek meg a különböző pénzügy fogalmakkal, betekintést nyerhettek a felnőttek világába.

Angol órákon játékos formában kipróbálhatták, hogy milyen lenne, ha angol nyelvterületen kellene élni a mindennapjaikat. Vásároltak élelmiszer és ruházati boltban, majd étterembe mentek. Legnagyobb sikere a gyorséttermi szituációs gyakorlatnak volt, ha csak gondoltban is, de mindenki kedvére válogathatott kedvencei között, az elképzelt pénztárca fedezte a kiadásokat. Felelevenítették a pénzzel, vásárlással kapcsolatos eddigi tudásukat, és új szavakkal bővítették szókincsüket. Sőt egy szövegértési feladatban azt is megvizsgálták, hogy milyen lenne az élet egy pénz nélküli világban.

Matematika órák keretében építőipari vállalkozást indítottak. A hét első tanóráján megtervezték a cég szervezeti felépítését, szerződést kötöttek, megállapodtak a munkabérekről, ismerkedtek az építőiparban felmerülő várható kiadások és bevételek lehetőségeivel. Majd a hét folyamán üzemeltetniük kellett a vállalkozást: fakockákból építettek különböző nehézségű házakat. Mérnök készítette a terveket, építésvezető irányította az építési munkálatokat, kőműves építette a falakat, ács a tetőket, a segédmunkás szállította az építőanyagot, és a könyvelő folyamatosan figyelte a kiadások és bevételek alakulását. Pénteken éves elszámolást készítettek, összesítették a kiadásokat és bevételeket. A hat vállalkozásból sajnos egy csődbe ment, egy küszködve ugyan, de talpon maradt, viszont négy csoport nyereséggel zárta az „évet”.

A gyerekek nagyon élvezték a játékot, és sok új ismerettel gazdagodott tudásuk a hét folyamán.

Emellett perselykészítésre invitáltuk a gyerekeket. A perselyeket otthon kellett elkészíteni, majd a suliban kiállítást szerveztünk a beérkező munkákból. Gratulálunk a gyermekeknek, nagyon szép és ötletes munkákat láthattunk. Köszönjük a szülőknek, hogy támogatták gyermekeiket az ötleteik megvalósításában!