Szavalóverseny, Mezőfalva

Szavalóverseny a költészet napján

A Mezőfalvai Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola alsó tagozatos munkaközössége, a magyar költészet napja alkalmából, a költészet napján, 2024. április 11-én, 14:00 órától, Tankerületi versmondó versenyt hirdetett az 1-4. osztályos tanulók részére.

Örömmel tettünk eleget e meghívásnak, és hosszas felkészülés után nagy reményekkel utaztunk a településre nyolc alsó tagozatos diákunkkal. Megérkezésünkkor, az intézmény vezetője Jaksics Erzsébet köszöntötte az egybegyűlteket, a versenyző diákokat, akik közel negyvenen voltak a környező települések általános iskoláiból, majd bemutatta a zsűrit. Ezek után a szervező pedagógusok mondták el a verseny pontos menetét, és a terembeosztásokat. Mindennek tudatában foglaltuk el helyünket, és kezdtük meg a versengést. A tavaszi, szikrázó napsugarakkal megvilágított tantermekben, számtalan szebbnél szebb szavalatot hallgathattunk meg. Méltóságteljes tisztelgés volt ez a délután a magyar líra előtt, a költészet napján.

Az eredményhirdetésre várakozva, vendéglátás fogadott bennünket az iskola aulájában, illetve filmvetítés, az erre kijelölt tanteremben, hogy a lehető legnyugodtabban teljenek a várakozás hosszú percei.

A bírálóbizottság, saját bevallása szerint is nagyon nehezen hozta meg döntéseit, végtelenül elégedettek voltak az ifjú versmondók kiállásával, felkészültségével, és helytállásával. A felkészítő pedagógusok is dicséretet kaptak, hiszen mindkét zsűri, értékelő beszédjükben, egyaránt kiemelték az igényes vers választásokat, hogy minden szavalat a gyermekek életkorának, és lelki világának megfelelő volt. Minden gyermek, és minden tanító néni, tanító bácsi, apró ajándékot kapott, senki nem távozott üres kézzel.

Boldogságunk határtalan volt az eredmények kihirdetésének hallatán, hiszen a négy kategóriából hármat megnyertünk, és egy harmadik helynek is cecei diáklány örülhetett.

Iskolánk diákjai közül, az I.évfolyamból Szabó Larina 1., II. évfolyamból Dobrádi Zalán 1. III. évfolyamból Balogh Boglárka Brigitta 1. , és a IV. évfolyamból Erdős Zora 3. helyezett lett. Simon Zsuzsanna, Éger Leila, Dömők Ádám, és Horváth Klaudia kisebb ajándékokkal, és emléklappal lettek kitűntetve.

Ismét csak köszönni tudjuk tanulóink lelkiismeretes, és méltó felkészülését, és természetesen a gyermekek szüleinek, családjaiknak támogató segítségét.

Elismerés a felkészítő pedagógusoknak fáradhatatlan munkájukért, és a gyermekekbe vetett hitükért: Koncz Tímea, Horváthné Horváth Irén, Szabóné Várady Katalin, Horváth Ágnes, Kaczné Lajtos Judit, Fülöpné Móré Boglárka, Németh Mónika, és Sohárné Bali Mária tanítóknak.

Továbbá hálásak vagyunk Cece Nagyközség Önkormányzatának, hogy utaztatásunkban, újra segítséget nyújtottak.  

Horváthné Horváth Irén, Szabóné Várady Katalin, és Fülöpné Móré Boglárka kísérő pedagógusok