Szülői értekezletek és Szülői munkaközösség megalakulása

A szülőkkel történő jó kapcsolat kialakítása egyik legfontosabb feltétele az iskolai oktató-nevelő munka eredményességének, de meghatározó tényezője a tanulók sikeres iskolai előre haladásának is.

Annak érdekében, hogy a gyermekek kiegyensúlyozottak, a tanulásra motiváltak, nyitottak és érdeklődők legyenek, törekedjenek az iskolai sikerek elérésére, a jó bizonyítvány megszerzésére a pedagógusok és szülők közötti együttműködésnek, kommunikációnak harmonikusnak és egymást támogatónak kell lennie.

Ezt szem előtt tartva minden félévben sor kerül szülői értekezletekre, fogadó órákra.

Szeptember második hetében az osztályok megtartották a szülői értekezleteket, ahol megbeszélték a tanév rendjét, a fontosabb feladatokat és megválasztották a szülői munkaközösség képviselőit.

Tapasztalataink alapján az alsóbb évfolyamokon nagyobb arányú volt az érdeklődés, több szülő tisztelte meg a pedagógusokat a jelenlétével.

Ezt követően újjá alakult az iskola Szülői Munkaközössége, melynek vezetője Pajorné Szász Ibolya lett. Vezetőségi tagokká Gajdos Katalint és Kakstéder Zsuzsannát választották.

Koronczai Edit, intézményvezető ismertette a szülőkkel az iskola éves munkatervét, melyet a jelenlévők elfogadtak, az abban foglaltakkal egyetértettek. 

A Szülői Munkaközösség vezetősége vállalta, hogy az intézményi munkatervhez igazodva, a tagokkal egyeztetve elkészíti saját munkatervét.

Az értekezleten a fő programelemeket az alábbiakban határozták meg: az iskola évszaknak és ünnepeknek megfelelő dekorálása, részvétel a községi ünnepeken, tanulók jutalmazása, közösségi programok támogatása, iskolapólók beszerzése, szülői – alapítványi bál szervezése és lebonyolítása.

Nagy örömünkre szolgált, hogy az osztályok képviselői megjelentek ezen az értekezleten.

Köszönjük támogató munkájukat!